O nas

ANTIQA Konserwacja Dzieł Sztuki została założona w 2002 roku. W realizacjach wykorzystujemy nasze ponad 13 letnie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.
Firma składa się z zespołu konserwatorów i techników. Współpracujemy z fachowcami różnych specjalizacji oraz innymi firmami konserwatorskimi, posiadającymi długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizowanych usług.

Oferujemy usługi z zakresu:

  1. Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego.
  2. Konserwacja rzeźby drewnianej, polichromowanej, złoconej.
  3. Kompleksowa konserwacja ołtarzy drewnianych oraz detalu snycerskiego.
  4. Konserwacja murów ceglanych, tynków.
  5. Konserwacja malarstwa ściennego, sztalugowego na podłożu płóciennym i drewnianym.
  6. Sztukaterie, sgraffita.
  7. Konserwacja stolarki artystycznej, mebli zabytkowych.
  8. Nadzór konserwatorski.
  9. Programy prac konserwatorskich, badania stratygraficzne.
  10. Naprawa, czyszczenie, rekonstrukcja.

Nadzór konserwatorski

Nadzór konserwatorski jest formą nadzoru inwestorskiego sprawowanego przy obiektach zabytkowych.  Według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 oraz  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 19 listopada 2001 roku ustanowienie osoby sprawującej nadzór konserwatorski jest obowiązkowe przy wszelkich pracach budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów.

Nasza firma oferuje pełnienie nadzoru konserwatorskiego połączonego z przygotowywaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji prac. Oferujemy Państwu nasze pełne zaangażowanie i rzetelność. Posiadamy uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi oraz wieloletnią praktykę.